Lesson series

Uygulamalı Biyoinformatiğe Giriş Eğitimi

Biyoinformatiğin temelleri, biyolojik veri tabanları ve bu veri tabanlarının kullanımı, BLAST uygulamaları ve ikili ve çoklu hizalama çalışmaları uygulamalı olarak anlatılır. Hem teorik hem de pratik olarak konular işlenir.
Write your awesome label here.

Course Lessons

Buy online courses for you

Enjoy flexibility and variety of payment options for managing transactions online.

Unique Learning Paths

We guarantee you an exceptional experience with flexible learning paths and professional guidance.
Created with